رفتن به محتوای اصلی
x

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : خانم مهندس کاظمی                           

ایمیل:  beh2-farhangi@phc.mui.ac.ir

شماره مستقیم واحد روابط عمومی: 031-36617332

داخلی:252

---
------------------------------------------------------------------------------------------------------
معرفی پرسنل واحد 

نام و نام خانوادگی : خانم حیدری

سمت: کارشناس واحد روابط عمومی و رابط امور رفاهی و امور بیمه تکمیلی