رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

مسئول حراست

نام و نام خانوادگی : آقای فرزاد حوریه                          

ایمیل:  ---

شماره مستقیم واحد روابط عمومی: ---

داخلی:---

---
------------------------------------------------------------------------------------------------------
معرفی پرسنل واحد  

نام و نام خانوادگی : خانم غلامی