رفتن به محتوای اصلی
x

فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT)

 

مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس امیر محمدی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل:  amir.mohamadi@mail.mui.ac.ir

تلفن: 36622471-031

داخلی: 218

امیر محمدی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معرفی پرسنل

 

نام و نام خانوادگی :

آقای مهندس میثم محمودی،آقای مهندس میثم کوهی

مستقیم واحد:  36622471-031

 داخلی‌: 218

سمت: کارشناسان واحد

-----------------------------------------------------------------

 

خانم مهندس صدوقی،خانم علیخانی(مسئول سامانه سیب)

 مستقیم واحد:  36622471-031

 داخلی‌ها: 207/285

سمت: کارشناسان واحد

-----------------------------------------------------------------