رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه آموزشی واحد بهداشت محیط

در روز یکشنبه هفدهم تیر ماه، جلسه آموزشی با عنوان بیماری‌های منتقله از آب در محل سالن همایش مرکزخدمات جامع سلامت سپاهان شهر برای کارشناسان بهداشت محیط واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، کارشناسان شبکه بهداشت شرق اصفهان و کارشناسان فنی بهداشت محیط فروشگاه‌های کوثر برگزار شد.  در این جلسه آموزش‌های مربوط به بحث بیماری‌های منتقله از آب توسط  خانم‌ها مهندسین ابراهیم‌پور و مریم کاظمی کارشناسان ستادی واحد بهداشت محیط ارائه شد و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.