رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه آموزشی واحدهای سلامت روان

در روز دوشنبه هجدهم تیر ماه، جلسه آموزشی واحدهای سلامت روان در محل سالن همایش مرکز بهداشت شماره دو برگزار شد. در این جلسه آموزشی که با حضور مسئولین واحدها و همچنین کارشناسان ستادی و محیطی واحدهای سلامت روان مراکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان برگزار شده بود در مورد اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان توسط خانم دکتر حقوقی فوق تخصص روانپزشکی کودک مطالب آموزشی ارائه شد همچنین خانم دکتر امیرانی متخصص روانشناسی در مورد اجرای طرح فوریتهای روانپزشکی و نقاط قوت و ضعف در اجرای برنامه در شهرستان توضیحاتی ارائه کردند.