ورزش

 

 

 

 

برنامه تمرینات فوتسال کارکنان مرکز بهداشت شماره ۲

چهار شنبه ها ۱۲:۳۰ الی ۱۴

 

 

 

برنامه تمرینات والیبال کارکنان مرکز بهداشت شماره ۲

یک شنبه ها ۱۷:۳۰ الی ۱۹

 

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________