previous pauseresume بعدی

۹۳-۰۹

جلسه هماهنگی با رئيس كل دادگستري استان اصفهان

جلسه اي با حضور آقایان دكتر سهرابي ، دكتر اميرحسين شيراني قائم مقام مركز و مهندس احمدرضا شيرواني بروجني مسئول امور حقوقي و قراردادهاي مركز بهداشت شماره ۲  در دفتر جناب آقاي دكتر خسروي وفا رئيس كل دادگستري استان اصفهان تشكيل شد.

حدود ۳۰۰ قليان كه از اماكن صنفي فاقد مجوز كشف و توقيف شده بود معدوم گرديد

حدود ۳۰۰ قليان كه توسط واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شماره ۲ اصفهان و با همكاري پرسنل اداره اماكن نيروي انتظامي از اماكن صنفي فاقد مجوز كشف و توقيف و به انبار مركز بهداشت منتقل شده بود در روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۹۳ طي مراسم ويژه اي براي معدوم سازي به گردنه زينل منتقل و در آنجا دفن بهداشتي گرديد.

نهمين كميته علمي آموزش سلامت برگزار شد

در تاريخ ۲۹ آذر ۹۳ نهمين كميته علمي آموزشي سلامت با حضور آقايان دكتر سهرابي، دكتر بهرامي كيا و مسئولين واحدهاي بهداشتي، تيم آموزش سلامت برگزار شد.

همايش كارگري با مبحث بيماريهاي اسكلتي در فرهنگسراي مادر

همايش كارگري با مبحث بيماريهاي اسكلتي در فرهنگسراي  مادر واقع در رهنان از طرف شهرداري رهنان برگزار گرديد.

برگزاري كارگاه ديابت و فشارخون در سالمندي ويژه بهورزان

در تاريخ هاي ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ آذر ۹۳ كارگاه ديابت و فشارخون در سالمندان به منظور ارتقاء سطح دانش، نگرش و عملكرد بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت برگزار گرديد .

تشويق بهورزان فعال در زمينه اجرايي برنامه سالمندان

به منظور تجليل و قدرداني از بهورزان فعال در زمينه برنامه سلامت سالمندان و با توجه به نمرات پايش و ارزيابي خانه هاي بهداشت در تاريخ هاي ۲۵ و ۲۶ آذر ۹۳ به ۲ نفر از بهورزان تلاشگر در برنامه سلامت سالمندان سركارخانم خديجه نيكبخت بهورز شاغل در مركز بهداشتي نصرآباد و سركارخانم الهه شاه علي بهورز شاغل در خانه بهداشت رامشه هدايايي به رسم تشكر و قدرداني اهدا گردید.

برگزاري جلسه آموزشي ديابت سالمندي در مركز اليادران

در تاريخ ۲۶ آذر ۹۳ جلسه آموزشي ديابت در سالمندي جهت سالمندان تحت پوشش مركز بهداشتي درماني اليادران برگزار گرديد. اين جلسه آموزشي توسط خانم مهناز نادري مسئول برنامه اليادران و با همكاري خانم ها شركت و قاسمي برگزار شد.

کلاس آموزشی دیابت و فشار خون در سالمندی برگزار شد

کلاس آموزشی دیابت و فشار خون در سالمندی توسط مرکز آموزش بهورزی و با همکاری واحد های سلامت خانواده و تغذیه در تاریخهای ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ آذر۹۳ به ترتیب در پایگاه سلامت صدرا ، نیک اباد و دستجرد با حضور ۸۲ نفر از بهورزان منطقه برگزار شد

برگزاری شورای بهداشت مدارس

شورای بهداشت مدارس با حضور مدیران مدارس تحت پوشش رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهدای دستگردبا حضور جناب آقای دکتر حسینی مسئول مرکز ، سرکار خانم راشدی مسئول بهداشت مدارس ، سرکار خانم عطاریان کارشناس بهداشت خانواده ، سرکار خانم قریشی زاده کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز ، آقای محمدیان فر کارشناس بهداشت محیط در مرکز بهداشتی درمانی دستگرد برگزار گردید

بازدید مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی اشکاوند

در راستای انجام بازدیدهای مدیریتی تیم سلامت ستاد مرکز بهداشت شماره دو اصفهان از واحدهای تابعه ، آقای دکتر بهرامی کیا معاون محترم بهداشتی مرکز به همراه مسئولین واحدهای فنی ستاد از مرکز بهداشتی درمانی اشکاوند بازدید نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در 93-09

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________