previous pauseresume بعدی

توزيع دور هیجدهم سبد غذايي برای مادران باردار و شیرده

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه به منظور اجراي طرح حمايت تغذيه اي از مادران باردار و شيرده دچار سوءتغذيه، دور هیجدهم توزيع سبد غذايي برای مادران باردار و شیرده به انجام رسید.

توزیع سبدکالای زنان باردار در مرکز سلامت رامشه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه سبدکالای زنان باردار توزیع شد. طبق آمارگرفته شده به تعداد سی و چهار نفر از زنان باردار واجد شرایط سبدکالا تعلق گرفته که مابین آنها توزیع شد.

آموزش بیماری های تنفسی شغلی اورگونومی و ایمنی کار در کارخانجات صنعتی رامشه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دواصفهان، در روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه و بر اساس هماهنگی های برون بخشی با کارفرمایان کارخانه های صنعتی رامشه آقای دکتراحمدآبادی پزشک مرکز به همراه آقای خاموشی کاردان مبارزه با بیماری ها و آقای حسین یاوری بهورز خانه بهداشت به این کارخانه ها مراجعه کردند.

اجرای برنامه ارگونومی دردبیرستان متوسطه دوم دخترانه رامشه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز سه شنبه هیجدم اردیبهشت ماه طی هماهنگی برون بخشی با مدیریت آموزشگاه متوسطه دوم دخترانه محمد یاوری رامشه آقای بهروز خاموشی کاردان مبارزه با بیماری ها، به این آموزشگاه مراجعه کرده و برنامه ارگونومی برای کلیه دانش آموزان برگزار شد.

راه اندازی نهمین کارناوال سلامت مادران

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ماما "نهمین کارناوال سلامت مادران" با هدف ارتقاء سلامت زنان و مادران در شهر اصفهان راه اندازی شد.

بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت دستگرد

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ، بازدید سفیران سلامت دانش آموزی از مرکز خدمات جامع سلامت دستگرد انجام شد. در این برنامه که توسط پانزده نفر از دانش آموزان مدرسه شهید قدیری و سه نفر از معلمان این مدرسه صورت گرفته بود از کلیه واحدهای بهداشتی مستقر در این مرکز بازدید شد.‌

بهسازی یک باب كارگاه نقاشي

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در بازرسی روز سه شنبه هیجدهم ارديبهشت  ماه خانم مهندس سعيد بازرس بهداشت حرفه ای مرکز خدمات جامع سلامت دستگرد از کارگاه نقاشي واقع در اتوبان ذوب آهن مشاهده شد کارفرمای محترم این کارگاه به منظور بهسازی ساختمان کارگاه اقدامات شایان تقدیری انجام داده است.

برگزاری همایش ایمنی و سلامت شغلی کارگران خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در روز یک شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با همکاری واحد مهندسی بهداشت حرفه ای این مرکز همایش ایمنی و سلامت شغلی کارگران بخش پسماند خدمات شهری را در محل تالار همایش خانه ریاضیات اصفهان برگزار کرد.

انجام فلوراید تراپی مدارس

انجام فلوراید تراپی مدارسبه گزارش روایط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان فلوراید تراپی برای دانش آموزان پایه اول تا چهارم مدرسه ابتدایی سالم انجام شد.

اجرای برنامه آموزش و ایمنسازی مدارس آزادگان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه و به مناسبت هفته واکسیناسیون و با توجه به برنامه ریزی قبلی و هماهنگی انجام شده با پرسنل مدرسه نام آوران البرز به تمامی دانش آموزان پایه نهم این مدرسه آموزش ایمنسازی داده شده و واکسیناسیون توام برای آنها انجام شد.

صفحه‌ها

 

 

 

 

                                        

اشتراک در مرکز بهداشت شماره 2 RSS

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________