previous pauseresume بعدی

برگزاری کمیته برنامه ریزی برای بهبود استاندارد تجهیزات

در روز دوشنبه هفدهم دیماه کمیته برنامه ریزی برای بهبود استاندارد تجهیزات، نگهداشت و فرآیند های مرتبط با آن  با حضور آقای رضا علی معاون پشتیبانی مرکز، دبیر و اعضای کمیته ویژه منابع تشکیل شد.

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع ”مصرف نمک یددار تصفیه شده و آنفلوآنزا ” برای پرسنل شهرداری منطقه ۱۳

در روز دوشنبه هفدهم دیماه خانم شکیبا ناظر مرکز ولیعصر و خانم امینی ناظر امیر حمزه با هماهنگی خانم خلیلی کارشناس غیرواگیر مرکز اقدام به برگزاری جلسه آموزشی با موضوعات ”مصرف نمک یددار تصفیه شده و آنفلوآنزا ” برای پرسنل شهرداری منطقه سیزده  کردند.

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع ”مصرف نمک یددار تصفیه شده” در مدرسه کوثر مرکز امیرحمزه

در روز یکشنبه شانزدهم دی  ماه خانم علیرضایی مراقب سلامت مرکز با هماهنگی خانم امینی ناظر مرکز امیر حمزه اقدام به برگزاری جلسه آموزشی با موضوع ”مصرف نمک یددار تصفیه شده” برای دانش آموزان و اولیا مدرسه کوثر کردند.

برگزاری آزمون نیاز سنجی از دندانپزشکان مرکز بهداشت شماره یک و دو شهرستان اصفهان

در روز دوشنبه هفدهم دیماه، آزمون نیازسنجی برای دندانپزشکان مرکز بهداشت شماره یک و دو شهرستان اصفهان در محل سالن اجتماعات این مرکز تشکیل شد.

وارنیش تراپی مدرسه پانزده خرداد نصرآباد جرقویه

در روز دوشنبه هفدهم دیماه، وارنیش تراپی توسط آقای نصرآبادی، خانم سمیه جهانگرد و خانم خدیجه نیکبخت مراقبین سلامت پایگاه نصرآباد جرقویه برای دانش آموزان ابتدایی پانزده خرداد انجام شد.

برگزاری جلسه آموزشی خودمراقبتی در پرفشاری خون

در روز یکشنبه شانزدهم دیماه، جلسه آموزشی خودمراقبتی پرفشاری خون توسط خانم ورد کارشناس پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت شهید فدایی، با هماهنگی خانم نادری کارشناس ناظر آن مرکز در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برای بیست و پنج نفر از سالمندان برگزار شد.

برگزاری اولین نشست مشترک بین بخشی برای تشکیل "کانونهای سلامت محلات"

در روز یکشنبه شانزدهم دیماه، واحد آموزش سلامت اقدام به برگزاری اولین جلسه بین بخشی برای تشکیل کانون سلامت محلات در منطقه تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت آزادگان کرد.

برگزاری جلسه آموزشی با حضور کارشناس آتش نشانی و پرسنل پایگاه سلامت قائدی

در روز شنبه پانزدهم دیماه و با توجه به  هماهنگی های به عمل آمده با ستاد و مدیریت ۱۲۵ اصفهان جلسه آموزشی با حضور کارشناس آتش نشانی جناب آقای قاسمی و تمامی پرسنل شاغل در پایگاه سلامت قائدی در محل سالن اجتماعات تشکیل شد.

برگزاری کارگاه ”فرزندپروری و مشاوره عوارض تک فرزندی” در کتابخانه نیایش مرکز ولیعصر

در روز شنبه پانزدهم دیماه، خانم دکتر کیانزاد کارشناس روان مرکز امیرحمزه با هماهنگی خانم شکیبا ناظر مرکز ولیعصر، اقدام به برگزاری جلسه آموزشی با موضوع فوق برای زنان واجد شرایط منطقه در کتابخانه نیایش مرکز ولیعصر کردند.

برگزاری جلسه هماهنگی با معاون فرهنگی شهرداری منطقه شش برای تشکیل "کانون سلامت محلات"

در روز شنبه پانزدهم دیماه، واحد آموزش سلامت اقدام به برگزاری جلسه توجیهی به منظور تشکیل "کانون سلامت محلات" کرد.

صفحه‌ها

 

 

 

 

                                        

اشتراک در مرکز بهداشت شماره 2 RSS

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________