برگزاری جلسه آموزش شناخت دخانیات و مضرات آن

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه جلسه آشنایی با انواع مواد دخانی، ترک دخانیات و تاثیرات سوء دخانیات بر روح و جسم انسان در محل مرکز خدمات جامع سلامت قائدی برگزار شد.

اقدامات پایگاه سلامت بابوکان در هفته ای که گذشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیستم آبان ماه، توسط خانم اسدی و خانم شنبه مراقبین سلامت پایگاه بابوکان مرحله اول فلورایدتراپی برای دانش آموزان پایه دوم تا ششم مدرسه استاد شهریار انجام شد

اقدامات پایگاه سلامت بابوکان در هفته ای که گذشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیستم آبان ماه، توسط خانم اسدی و خانم شنبه مراقبین سلامت پایگاه بابوکان مرحله اول فلورایدتراپی برای دانش آموزان پایه دوم تا ششم مدرسه استاد شهریار انجام شد

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع آلرژی فصلی توسط مرکز آزادگان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیست و دوم آبان ماه پس از هماهنگی با فرهنگسرای همت جلسه آموزشی با موضوع بیماری آلرژی فصلی توسط خانم دکتر مشتاقیانپور برای هشتاد نفر از مردان پاک بان شهرداری در محل خانه ریاضیات برگزار شد

انجام طرح فلوراید تراپی (وارنیش) در مدارس ابتدایی آزادگان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز یکشنبه بیست و یکم  آبان ماه مرحله اول فلورایدتراپی برای دانش آموزان پایه دوم تا ششم مدرسه البرز توسط آقای طباطبایی کارشناس مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت آزادگان انجام شد.

برگزاری مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی و کلاس آموزشی اصول تغذیه صحیح در دبستان عشایری ارشاد نصرآباد

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان،در روز یک شنبه بیست و یکم آبان ماه توسط خانم ها خدیجه نیکبخت، خدیجه کوه گرد و آقای نصرآبادی مراقبین سلامت مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی درمدرسه ابتدایی عشایری ارشاد برگزارشد.

برگزاری کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی (خشونت)

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی (خشونت) با حضور آقای دکتر سهرابی و آقای دکتر فروغی، همکاران محترم پزشک، جمعی از مسئولین واحدهای ستادی و تیم سلامت روان در محل دفتر کار مدیر این مرکز برگزار گردید.

برگزاری کمیته پیشگیری از بیماری التور

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیستم  آبان کمیته پیشگیری از بیماری التور با حضور معاون بهداشتی و واحد های مبارزه با بیماری ها، آموزش سلامت، سلامت روان، گسترش، سلامت خانواده، بهداشت مدارس، روابط عمومی، آزمایشگاه، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط در محل دفتر کار معاون بهداشتی مرکز برگزار گردید.

برگزاری کمیته ایدز

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیستم آبان ماه در محل دفتر کار معاون بهداشتی، کمیته ایدز به منظور برنامه ریزی برای روز جهانی ایدز با حضور معاون محترم بهداشت و واحد های مبارزه با بیماری ها، آموزش سلامت، سلامت روان، گسترش، سلامت خانواده، بهداشت مدارس، روابط عمومی، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط برگزار گردید.

برگزاری جلسه با موضوع بررسی مسائل بهداشتی غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز شنبه بیستم آبان ماه جلسه ای با موضوع بررسی مسائل بهداشتی غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور آقای دکتر سهرابی مدیر این مرکز، مهندس طاهری مسوول واحد بهداشت محیط، دکتر حسینی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر فریدفر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و آقای اسماعیلی مدیر امور دانشجویی برگزار شد.

صفحه‌ها

متن:

 

 

 

 

                                        

اشتراک در مرکز بهداشت شماره 2 RSS

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

___________________

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

ورود مدیر وب سایت