معرفی واحد گسترش

 

 

 

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

 

 

ایمیل:

 

تلفن داخلی:

خانم زری اسلامیه
 
 
 
۲۳۲

 

تلفن مستقیم واحد:        ۳۶۶۱۸۳۸۱ 

 

 

 

 

 

معرفی اعضاء واحد :                                                            

حسین نجاتی

کارشناس واحد گسترش

ایمیل:                       ---

 

تلفن داخلی:          ۲۳۱

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

مجید رضوانی

کارشناس بهداشت عمومی

 

ایمیل:                                                      ---

 

تلفن داخلی:           ۲۳۲

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

معصومه روح الهی

 

ایمیل:                    ---

 

تلفن داخلی:        ۲۳۱

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس واحد گسترش

 

 

 

 

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________