چشم انداز واحد گسترش

 

چشم انداز :

واحد گسترش شبکه در نظر دارد عدالت در مراقبت سلامت را تحت عنوان :

دسترسی مساوی برای نیاز مساوی به خدمات مراقبتی در دسترس در قالب نظام سطح بندی سیستم شبکه و بهره مندی مساوی برای نیاز مساوی کیفیت مساوی خدمات مراقبتی برای همه را فراهم نماید.

 

رسالت :

واحد گسترش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان بمنظور توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین نوع وتعداد واحدهای ارائه خدمت ، احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت ، نگهداری و بهبود استاندارد های ساختمانی  و تجهیزاتی ، جذب وآموزش نیروی انسانی محیطی مورد نیاز برای ارائه خدمت و فراهم کردن امکان حضور دانشجویان در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها و پشتیبانی دارویی و تهیه ارائه خدمات لازم از ذیج حیاتی و شاخصهای بهداشتی می باشد.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________