previous pauseresume بعدی

اعلام تعرفه های سال ۱۳۹۶-نرم افزار آزمون ویژه آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام تعرفه های سال ۱۳۹۶

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی را اعلام کرد.

-  کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت ( کدهای ۷ و ۸ ) با ضریب ریالی یکصد و نود و شش هزار ریال ( ۱۹۶۰۰۰ ریال ) محاسبه میشوند.

-  ضرایب K کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ( تشخیصی ، درمانی و توانبخشی ) در بخش دولتی بر مبنای K معادل نود و پنج هزار و دویست ریال ( ۹۵۲۰۰ ریال ) محاسبه میگردد.
 

این مصوبه  از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۶ لازم الاجراست.

 

فیلم آموزشی: نحوه بروزرسانی قیمت ها با ضرایب K جدید سال ۱۳۹۶

 

فیلم آموزشی: پس از اعمال ضرایب جدید K به شکل آزمایشی یک بیمار با آزمایش مشخص بایستی هزینه هایی مشابه نمونه فیلم آموزشی داشته باشیم.

 

فیلم آموزشی: بروزرسانی قیمت ها در پذیرش های ثبت شده

 

ا توجه به این نکته که در حال حاضر در نیمه سال هستیم، چنانچه سازمان ها بخواهند پرداخت خود را بر اساس تعرفه های جدید انجام دهند، از هر تاریخی که به توافق رسیده باشید این امکان در سیستم وجود دارد تا بتوانید محاسبات مالی مجموعه ای از بیماران آن نوع پذیرش و یا کل بیماران خود را از تاریخ مورد نظر با تعرفه های جدید اعلام شده در سیستم پیاده کنید. برای آگاهی از نحوه ی این فرایند، فیلم آموزشی فوق را ملاحظه کنید و طبق آن عمل نمایید.

 

فیلم آموزشی نحوه بروزرسانی قیمت ها با ضرایب K جدید سال ۱۳۹۶ ضریب K دولتی   ۹۵۲۰۰ و ضریب K خصوصی ۱۹۶۰۰۰  می باشد.

 

بنا بر درخواست تعدادی از مراکز جهت ارایه آموزش نحوه بازگرداندان نرخها به وضعیت پیش از تغییرات، فیلم آموزشی زیر چگونگی انجام این تغییرات را نشان میدهد.
لازم به ذکر است که این روش فقط برای بازگرداندن تغییراتی که مطابق با فیلمهای آموزشی قبلی در این کانال و همراه با ایجاد بسته هزینه جدید به انجام رسیده، قابل اجرا است.

 

فیلم آموزشی: نحوه بازگرداني قيمت ها ، به نرخ هاي قبل از تغييرات
 

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________