چشم انداز واحد بهداشت حرفه ای

برنامه های آتی :

 

۱-توانمند سازی رابطین آماری در راستای ارتقاء شاخصهای آماری

۲-ورود اطلاعات پایه پرونده الکترونیک سلامت خانوار

۳-توانمند سازی پزشکان مرکز در زمینه تبت دقیق اطلاعات گواهی فوت

۴-تهیه نرم افزار شاخصهای سلامت مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

۵-بهبود و اطلاح فرآیند ثبت اطلاعات موارد فوت شهرستان

۶-توانمند سازی پرسنل واحد در زمینه ارائه مقالات علمی

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________