معرفی واحد کارگزینی

 

 

---

 مسئول واحد

نام و نام خانوادگی :

صفورا عزیزی
 

 

 

معرفی اعضاء واحد                                                               

نام و نام خانوادگی :

زهرا رجبی

سمت:

---

ایمیل:

---

-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :

مهدی عسگری

سمت:

---

ایمیل:

---

-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :

بهناز فیروزفر

سمت:

---

ایمیل:

---

-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :

الهام واعظی

سمت:

---

ایمیل:

---

-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :

حسین غفوری

سمت:

---

ایمیل:

---

 

 

نمونه وظایف واحد کارگزینی

۱)    پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

۲)    پاسخگویی به مافوق و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم

۳)    تهیه و تنظیم پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

۴)    بررسی و رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و شکایات رسیده و تهیه پیش نویس پاسخهای لازم برابر مقررات مربوطه

۵)    تعیین مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

۶)    پیشنهاد به موقع در مورد ارتقاء پرسنل به کمیته اجرائی قانون استخدامی کشوری

۷)    انجام کلیه امور مربوط به آمارهای درخواستی از معاونت بهداشتی، مدیریت توسعه و واحدهای ستادی

۸)    انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه کارکنان طرح تبیین ارتقاء شغلی (پایه ارشد. خبره. عالی)

۹)    انجام مکاتبات اداری با واحدهای تحت پوشش دانشگاه

۱۰)  صدور کلیه احکام پرسنل (تغییر حقوق و مزایا، تغییر نوع استخدام، ارتقاء رتبه و طبقه، انتقالات و انتصابات، اعمال مدرک تحصیلی، مرخصی بدون حقوق، تغییر پست سازمانی و ....)

۱۱)  انجام کلیه امور مربوط به ایثارگران (صدور احکام افزایش فوق العاده ایثارگری، بیمه تکمیلی و ....)

۱۲)  انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان (اصلاحیه احکام، چاپ احکام، کلیه مکاتبات با اداره امور بازنشستگان و ....)

۱۳)  انجام کلیه امور مربوط به مامورین

۱۴)  انجام کلیه امور مربوط به مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان

۱۵)  تهیه و تنظیم کلیه لیست های ارسالی به واحد حسابداری (حق مسکن، حق لباس، کارانه ستادی، گواهی انجام کار و ....)

۱۶)  تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای پرسنل قراردادی (بیمه روستایی، مشمولین قانون کار، تبصره ۳، تبصره ۴ و ....)

۱۷)  انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________