معرفی واحد پژوهش و توسعه

 

 

...

 مسئول واحد:                                                                  

 

نام و نام خانوادگی :

زمانه وفایی

 

مدرک تحصیلی :

 

کارشناس ارشد

 

تلفن داخلی :

 

---

ایمیل:

zamane.vafaei@gmail.com

 

 

معرفی اعضاء واحد :

 

نام و نام خانوادگی :

رویا انوری

سمت:

کارشناس امور پژوهشی

ایمیل:

 

مدرک تحصیلی:

 

تلفن داخلی:

 

 

 

 

...

-----------------------------------------------------------------------

--

---

---

---

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

---

   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________