معرفی واحد سلامت روان

 

  ...

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی :

سید امیر فرید  جابری فرد

   

ایمیل:

---

   
   

 

 

 

اعضای واحد:

 

فاطمه كفاشي

Kaffashi.f@Gmail.com

 

دكتر مینو هفت برادران : پزشك سطح ۳ سلامت روان مركز بهداشتي درماني شهید فدایی

mino-haft@yahoo.com

 

دكتر كتايون رحمتي : پزشك سطح ۳ سلامت روان مركز بهداشتي درماني سپاهان شهر

katayounrahmaty@yahoo.com

 

دكتر حورا چيت ساز: پزشك سطح ۳ سلامت روان مركز بهداشتي درماني قائدي

chitsazhoori@Gmail.com

 

دكتر شهرزاد خالقي : پزشك سطح ۳ سلامت روان مركز بهداشتي درماني سپاهان شهر

 

طيبه قاسمي : كارشناس روانشناسي باليني (مشاور) 

 

مهین آقابابایی : كارشناس روانشناسي باليني (مشاور)

 

رامش زارع : كارشناس مددکاری

 

آزیتا شهریاری : كارشناس روانشناسي باليني (مشاور)

 

 

 

 

 

تلفن :

۴۴۶۶۷۱۴ – ۴۴۶۶۷۱۳ -۴۴۸۴۴۹۳

 

مستقيم واحد : ۴۴۸۸۴۸۳          داخلي : ۲۰۸

 

 

 

برنامه حضور همكاران كارشناس و پزشك واحد سلامت روان

 

نام مرکز

صدرا

لادان

قائدی

سپاهان­شهر

فدایی

بهارستان

شنبه

خانم آقابابایی

-

خانم قاسمی

 

خانم زارع

-

خانم شهریاری

یک­شنبه

-

خانم آقابابایی

خانم قاسمی

خانم زارع

-

خانم شهریاری

دوشنبه

-

-

خانم قاسمی

 

خانم زارع

خانم آقابابایی

خانم شهریاری

سه ­شنبه

-

خانم آقابابایی

خانم قاسمی

خانم زارع

-

خانم شهریاری

چهارشنبه

خانم آقابابایی

-

خانم قاسمی

 

خانم زارع

-

خانم شهریاری

پنج­شنبه

-

-

خانم قاسمی

خانم زارع

خانم آقابابایی

خانم شهریاری

 

 

نام مرکز

سپاهان­شهر

قائدی

شهید فدایی

شنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

یک­شنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

دوشنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

سه­ شنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

چهارشنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

پنج­شنبه

خانم دکتر رحمتی

خانم دکتر خالقی

خانم دکتر چیت ساز

خانم دکتر هفت برادران

 

 

 

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

___________________

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

ورود مدیر وب سایت