معرفی واحد ساختمان

 

 

 

 

.http://isfhealth2new.mui.ac.ir/sites/isfhealth2new.mui.ac.ir/files/amir-mohamadi/PIC-PERSONEL/nejati.jpg.

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

داریوش افیونی

   
 

 

 

 

تلفن:

   ۱۴- داخلی ۲۶۷       ۴۴۶۶۷۱۳

 

  

نمونه وظایف واحد ساختمان

  

۱- نظارت بر پروژه های عمرانی

۲- بررسی  طرحها و پیشنهادهای واحدها و مراکز

۳- رسیدگی به صورت وضعیتها و ارسال آنها به دانشگاه

۴- کنترل و پی گیری طرحها و نقشه های مورد نیاز پروژه ها

۵- تهیه اسناد استعلام ها و مناقصات

۶- بررسی میزان اعتبار مورد نیاز پروژه ها و تهیه برآورد اولیه آنها

۷- انعقاد قراردادهای عمرانی و پی گیری آن تا  حصول نتیجه

۸- تحویل موقت و قطعی پروژه ها

۹- هماهنگی پروژه ها با دانشگاه

۱۰- رسیدگی به نامه های ارسالی واحدهای مختلف

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________