معرفی واحد دبیرخانه

مسئول واحد

 

---

نام و نام خانوادگی:

---

ایمیل:

---

تلفن:

---

 

 

نمونه وظایف مسئول دبیرخانه

۱- نظارت کلی بر جریان گردش نامه‌ها و انجام مکاتبات

۲- رسیدگی به ثبت نامه ها در دفاتر اندیکاتور

۳- رسیدگی به اندیکس نامه‌های ثبت شده در دفتر مربوطه

۴- بازبینی کلیه نامه های واصله جهت توزیع با ادارات و واحدهای مربوطه

۵- رسیدگی به پیش نویس‌های تنظیم شده

۶- پاراف کلیه مکاتبات انجام شده

۷- نظارت مستقیم بر نحوه کار بایگانی و ضبط و نگهداری مدارک و سوابق

۸- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

۹- ارسال و تحویل نامه ها از طریق سامانه الکترونیک

۱۰- کنترل و مراقبت نحوه خدمات دبیرخانه

۱۱- تحویل به موقع نامه ها به دفتر مدیریت واحدها و مراکز تابعه

 

اعضاء واحد :

 ۱- نیلوفر هوشنگ پور   کاربر کامپوتر

 ۲- آزاده مرادی             کاربر کامپوتر

 

 

تلفن داخلی واحد:

  داخلی:  ۲۱۹   

   فاکس : ۳۶۶۱۷۳۲۸

 

فهرست عناوین خدمات قبل از ارایه واحد به مردم :

۱- تحویل نامه های ارباب رجوع از طرف اصناف ، بازرگانی و اتحادیه ها و کارگران کارخانجات ، شکایات مردمی ، ... ثبت در سیستم دبیرخانه ، اسکن نامه و ارجاع به واحدهای مربوطه

۲- جوابگویی به ارباب رجوع جهت پیگیری های بعدی

۳- ثبت و شماره نامه های ارسالی و تایدیه های بهداشتی ارباب رجوع

۴- ثبت و شماره نامه های ارسالی به کارخانجات جهت رفع مشکلات

۵- ثبت و شماره نامه های ارسالی واحد مبارزه در خصوص بررسی بیماریها ، آموزش و جلوگیری از بروز بیماریها و ارسال پمفلت و پوستر و ... جهت آموزش به پرسنل ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم

شرح وظیفه و گردشکار فعالیت های واحد :

۱- احترام به ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته

۲- ثبت و اسکن نامه های وارده و ارسال به کار قابل مدیریت جهت دستور

۳- عودت نامه ها به دبیرخانه از مدیریت و تعویض ارجاع در سیستم و ارسال جهت واحدهای مربوطه

۴- شماره کردن نامه های صادره و تفکیک روزانه و قراردادن در هفته های مخصوص نامه ها

۵- تحویل نامه های واحدهای ستادی (روزانه) و مراکز و پایگاههای تحت پوشش و روزهای معین

۶- آماده سازی نامه های پستر جهت ارگانها ، کارخانجات ، بیمارستانها ، ...

۷- فاکس نامه های فوری جهت مراکز و ارگانهای مربوطه

۸- ثبت و اسکن نامه های صادر، جهت ارباب رجوع ، ادارات ، ارگانها ، بیمارستانها و مراکز و پایگاههای بهداشتی و ...

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________