معرفی واحد حضور و غیاب

 

 

 مسئول امور حضور و غیاب:

نام و نام خانوادگی :

مهرداد براتی

   
 

 

 

 

شماره تماس: ۴۴۸۴۴۹۱

 

داخلی:۲۰۱

 

 

شرح وظایف :

 

۱-      احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

۲-      بازدید و حضور و غیاب مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای تحت پوشش

۳-      تهیه  وارسال گزارش بازدیدهای انجام شده

۴-      ثبت نتیجه گزارشات در فرم مربوطه

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________