معرفی واحد جمعداری اموال

 

 

http://isfhealth2new.mui.ac.ir/sites/isfhealth2new.mui.ac.ir/files/amir-mohamadi/PIC-PERSONEL/nejati.jpg

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

علیرضا جنانی

   
 

 

 

 

شماره تماس: ۴۴۷۵۳۵۴

 

داخلی:۲۱۷

 

 

شرح وظایف :

 

۱- نظارت بر تحویل و تحول اموال پلاک خور در ستاد واحدهای تابعه از طریق عدم شماره   ۱۶ اموال

۲- پلاک کردن اموال و ثبت در سیستم کامپیوتر

۳- تنظیم حساب و دفاتر اموالی

۴- تنظیم فرمهای اموالی و ارسال به مراجع مربوطه

۵- پلاک کردن اموال موجود در واحدها به صورت دوره ای

۶- تفکیک در مورد اموال مستعمل، فرسوده و مازاد که باید از گردش خارج شوند.

۷- صدور پروانه خروج جهت اموال و پیگیری برگشت آن

۸- تنظیم صورتجلسه مربوطه به انتقال- حوادث- سرقت

۹- تنظیم لیستهای فروش و ارسال آن به اداره اموال طبق برنامه زمانبندی شده

۱۰- برگزاری مزایده فروش اموال اسقاطی

۱۱- اجرای سایر امور محوله طبق دستور مافوق

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________