معرفی واحد بهداشت محیط

 

تعريف بهداشت محيط

بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي در رفاه و سلامت بدني رواني و اجتماعي انسان تأثير دارند يا خواهند داشت.

و يا به عبارتي ديگري توازن و تطابقي كه بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزيستي جسمي رواني و اجتماعي براي او فراهم شود و پيشگيري از بيماريها بوسيله كنترل و از بين بردن عوامل محيطي كه در انتقال و برقراري بيماري موثر هستند مورد نظر است

 

معرفي واحد

بهداشت محيط يكي از واحد هاي مهم بهداشتي با توجه به تعريف اختصاري آن كه عبارت ازمساعد نمودن عوامل محيطي كه بنحوي درزندگي افراد بشرمؤثرند.

بوضوح مي توان دريافت كه فعاليت بهداشت محيط درهمه زمينــــــه هاي بهداشتي وپيشگيري منجمله نظارت برآب آشاميدني روستاها وشهرها (كلرسنجي وآزمايشات شيميائي وميكروبي )كنترل درتهيه وتوزيع مواد غذائي ،كنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن بهداشتي زباله ،كنترل آلودگي هوا ، بهداشت كار و كارگاهها و...كه به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت عمومي كمك مي نمايد. .بهداشت محيط اين واحد مردمي هميشه مأنوس با هم وطن روستائي و شهري همواره فعاليت خود را وسيعتر نموده وهمگام با ساير ارگانهاي ديگر سعي نموده است مسئوليت و وظيفه خطيرخويش را سنگينتر از گذشته حس نموده و درخدمت هموطنان عزيزبخصوص جامعه روستائي باشد ودرمصائب طبيعي مانند : زلزله و سيل ، يار و مددكار برادران و خواهران اسلامي خود گردد.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________