معرفی واحد انبار ملزومات و دارویی

 

 

 

 

  ...

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

احسان  نوروزی

   
 

 

 

 نمونه وظایف انباردار دارویی و وسائل بهداشتی

 

۱- مراقبت در تحویل گرفتن مواد و اجناس و امضاء قبوض و فرمها و صورت مجلس های مربوطه

۳- تطبیق کالای خریداری شده و تحویلی به انبار با نمونه های اصلی

۴- تعیین محل مناسب جهت انبار کردن انواع کالاها و مواد با توجه به نوع ، وزن و حجم و کثرت آنها

۵- ارسال کالاهای صادره پس از حصول اطمینان از صحت قبوض و اسناد

۶- رسیدگی به موجودی انبار و مطلع  ساختن کاربر جهت تجدید سفارش

۷- صورت برداری از کالای موجود در انبار در فواصل معین

۸- مراقبت در حفاظت و ایمنی انبار از لحاظ جلوگیری از فساد و شکستگی و سایر مخاطرات احتمالی

۹- ثبت کالای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار

۱۰- تهیه گزارشات لازم جهت مقام ما فوق

 

اعضای واحد:

خانم فریبا مهدی پور

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________