معرفی واحد امور مالی

 

 

 

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی :

علی اکبر جزی

   

ایمیل:

---

   
   

 

 

 

تلفن مستقیم و داخلی واحد:

مرکز بهداشت شماره دو  ۱۴-۴۴۶۶۷۱۳

داخلی ۲۵۴-۲۰۶-۲۴۸

 

فهرست عناوین خدمات قابل ارائه واحد به مردم:

 

۱- پرداخت کلیه مطالبات پرسنلی اعم از حقوق و مزایا، اضافه کار، کارانه، ماموریت، پاداش و عیدی و…

۲- پرداخت مطالبات افراد متفرقه مربوط به پرداخت‌های بیمه روستایی، پیمانکاران، فروشندگان، موجرها و…

۳- تنظیم اسناد، رسیدگی، تامین اعتبار، ثبت اسناد در سیستم تعهدی، صدور چک و ارائه به بانک

۴- نگهداری سوابق و پرونده‌های پرسنلی، قراردادها، بخشنامه‌ها، نامه‌ها و کلیه مدارک مربوط به حسابداری

 

شرح وظیفه و گردشکار فعالیت‌ها واحد:

۱- پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

۲- پیگیری اعتبارات و مطالبات پرسنلی در دانشگاه

 ۳- کنترل صورت‌های مالی

 ۴- پیگیری تسهیلات بانکی جهت پرسنل

 ۵- پاسخگویی به سازمان‌های ذیربط

۶- مکاتبه با زیر مجموعه‌ها، واحدهای محیطی و دانشگاه،
 ۷- اعمال نامه‌ها و احکام حقوقی و غیر حقوقی و سایر مطالبات پرسنلی در سیستم حقوقی

 ۸- تنظیم سند مربوطه

 ۹- رسیدگی اسناد حقوقی و سایر اسناد کارپردازی توسط واحد رسیدگی

۱۰- تامین اعتبار در صورت وجود تخصیص و در غیر این صورت ارسال اسناد به واحد بودجه دانشگاه

۱۱- ثبت سند توسط دفتردار در سیستم تعهدی

 ۱۲- صدور چک و ارائه به بانک

۱۳- ضمناً کلیه مراحل جهت اسناد خرید نیز تکرار می‌گردد

 ۱۴- پاسخگویی به مقامات مافوق و تهیه آمار و گزارشات مالی

 ۱۵- همکاری تنگاتنگ با سایر واحدهای ستادی نظیر انبار، تدارکات و کارگزینی

 

فرم‌های اداری مورد نیاز برای ارائه خدمت به شهروندان و ارباب رجوع:

فرم‌های مربوط به بیمه روستایی، فرم‌های کسر اقساط جهت دریافت یا ضمانت وام، فرم‌های بیمه و بازنشستگی

 

معرفی متصدی ارائه خدمات گوناگون واحد:

۱- آقای علی اکبر جزی

 مسئول امور مالی: نظارت و هماهنگی کلیه پرسنل زیر مجموعه حسابداری، شرکت در جلسات و بازدیدهای مدیریتی، هماهنگی واحد با دانشگاه در زمینه‌های مختلف

 

۲- خانم ماریتا زایه‌کندی             fiodoor@yahoo.com

  معاون امور مالی و مسئول اعتبارات

 

۳- خانم مرجان شاکری  

مسئول رسیدگی

 

۴- خانم فاطمه لنجانی  

مسئول حقوق و مزایا، ارتباط با بیمه‌ها، تنظیم لیست‌های متفرقه پرسنلی، ماموریت‌ها، اسناد پاداش حسن خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان و پاسخگویی به ارباب رجوع

 

۵- خانم الهه ترابی

حقوق و مزایای پرسنل بیمه روستایی و دیابت، تامین اعتبار ماموریت‌ها، انجام امور محوله بیه عمر و بازنشستگی

 

۶- خانم شیرین تقا 

 بایگانی اسناد مالی، پرونده‌ها و مدارک مربوط به پرسنل و قراردادها

 

۷- خانم زهرا جزی

 رسیدگی و صدور چک

 

۸- آقای محمدعلی  کاهید باصری 

دفتردار

 

برنامه‌ها و پروژه‌های آتی واحد (تحت عنوان چشم انداز):

۱-       تلاش در بروز رسانی پرداخت‌های پرسنلی و غیر پرسنلی

۲-        به روزرسانی عملیات حسابداری

۳-       پیگیری آموزش‌های لازم در زمینه حسابداری تعهدی

۴-         پیگیری مطالبات معوقه پرسنلی

۵-        ارتقاء علمی و تجربی پرسنل در زمینه نظام نوین مالی

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________