previous pauseresume بعدی

معرفی واحد امور قراردادها

 

 

 

---

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

--

 

 

 
 معرفی اعضا واحد:  عباس آغاسیان

 

 

 

مسئول امور قرادادها ، برنامه ریزی جهت بستن قراداد با واحدهای واگذار شده طبق آخرین فرمت های دانشگاه

 

 

وظایف امور قراردادها   

 ۱- پیگیری و انعقاد قراردادهای واگذاری مراکز بهداشتی و درمانی و رفع نقص مدارک مربوطه

۲- درخواست تمدید قراردادهای پایان یافته از مدیریت خدمات دانشگاه

۳- پیگیری و درخواست اخذ مجوزهای کمیسیون ماده ۸۸ دانشگاه برای مراکزی که فاقد مجوز لازم بوده اند

۴- انجام قراردادهای منعقده واحدمبارزه با بیماری ها و واحد گسترش (منازل استیجاری )

۵- تکمیل فرم پرونده های مربوط به پیمانکاران و مستاجران از لحاظ کمبود مدارک لازم

۶- درخواست فرمت های قراردادهای ۹۰ در قالب ماده ۸۸ و ۳۳ و سایر قراردادها از دانشگاه

۷- تهیه دیسکت مربوط به تمام واگذاری های انجام شده

۸- برگزاری مزایده و مناقصه های عمومی مراکزی که بیش از دو سال قرارداد  همکاری داشته اند

۹- ایجاد تامل متقابل بین این مرکز با دانشگاه در خصوص قراردادهای واگذاری در قالب اجاره محل و به روز رساندن کلیه امور مربوط بر اساس قوانین و مقررات جاری

۱۰- ارتباط بیشتر و موثرتر با معاونت درمان – مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی ، امور قراردادهای دانشگاه و مدیریت خدمات و اخذ نظریه کارشناسی قیمت پایه بر خلاف سالهای قبل از دانشگاه به صورت کاملاً قانونی و بدون هزینه برای تمام مستاجرین

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________