معرفی واحد امور اداری

 

 

 

---

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

 

 

ایمیل:

بیژن کیانی

 

 

---

   
 

 

نمونه وظایف رئیس امور اداری   

 

۱- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخشنامه ها آئین نامه های استخدامی و دستورالعمل های واصله و همکاری با سایر مسئولین به منظور ایجاد هماهنگی .

۲- اقدام لازم به منظور پیش بینی و تامین پرسنل مورد نیاز واحد ها بر اساس پستهای سازمانی .

۳-­برنامه­ ریزی و­ایجاد هماهنگی بین واحدها در­خصوص تقسیم­ اعتبارات از قبیل فوق­ العاده اضافه­ کار­–ماموریت­–­ردیف و...

۴- انجام ارزشیابی سالانه مجموعه واحدهای مرتبط با اداره امور اداری .

۵-­رسیدگی به مکاتبات­ اداری و ­پاراف نامه­ ها و امضاء نامه­ های ارباب­ رجوع در زمان عدم حضور مدیریت و معاونت بهداشتی مرکز .

۶- نظارت بر انجام فعالیت پرسنل شاغل در اداره امور اداری و مراقبت در حسن جریان مکاتبات و تسریع در صدور و کنترل نامه­ ها .

۷- برنامه ریزی و نظارت بر انجام حضور و غیاب کارکنان ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش به مافوق

 ۸- نظارت مداوم بر انجام خدمات عمومی از قبیل (حفظ و  نگهداری ساختمان هااموال ، وسایل نقلیه و ارتباطی تاسیساتی و نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع و تقسیم بین حوزه های تحت کنترل .)

۹- شرکت در جلسات و کمیسیون های متشکله و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مافوق

۱۰- همکاری با سایر مسئولین مربوطه بمنظور ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات اداری .

۱۱- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تدارکاتساختمانامور رایانهدبیرخانهکارگزینیخدماتامور قراردادهانقلیهانبار ملزوماتانبار پلاک خور و آموزش و راهنمایی بافراد تحت سرپرستی .

۱۲- ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی در مسائل و فنون مربوط به اداره امور اداری

۱۳- فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کارکنان طبق مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

۱۴- همکاری در انعقاد قراردادهای مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها .

۱۵-­ایجاد تعامل و همدلی در بین پرسنل تحت امر ­و پیگیری مشکلات ارائه شده و به ­انجام رساندن آنان­ توسط واحد مربوطه

۱۶- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار بین کارکنان و تعیین حدود وظایف آنها

 ۱۷- انجام سایر امور با نظر مقام مافوق با رعایت ضوابط اسلامی و اداری .

 

     

 

تلفن مستقیم و داخلی واحد :

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان  ۷۲-۳۹۹۱۷۳۷۱

داخلی ۲۶۰

تلفن مستقیم واحد  ۳۶۶۳۰۲۷۸

 

 

 

معرفی اعضاء واحد :

تلفن داخلی

۱_ مهرداد براتی

مسئول حضور و غیاب

۲۶۰

 

۲_جواد اعتمادمقدم

مسئول واحد تدارکات

 

۲۰۲

 

۳_ یداله استاد علی

مسئول نقلیه

۲۰۶

۴- احمدرضا شیروانی

مسئول امور حقوقی

 

 

۵- محمود اکبری

مسئول امور قراردادها

 

 

۲۲۹

۶- حمید مکتوبیان

مسئول رایانه

۲۱۸

۷-سید مجتبی احمدی

مسئول خدمات

۲۱۱

۸-نیلوفر هوشنگ پور

مسئول دبیرخانه

۲۳۰

۹- احسان نوروزی

مسئول انبارملزومات و دارویی

---

۱۰- مهدی ربیع

مسئول انبار پلاک خور

۲۰۱

 

فهرست عناوین خدمات قابل ارائه واحد به مردم :

۱- تکریم ارباب رجوع

۲- پیگیری درخواستهاشکایاتمشکلات مکتوب یا تلفنی ارائه شده توسط ارباب رجوع و پرسنل و حل و فصل آن  با ارائه کار مناسب

 

۳- همکاری با مرکز بهداشت استان در اسکان مهمانان نوروزی و ارایه کشیک ایام نوروز

شرح وظیفه و گردشکار فعالیتهای واحد :

_پاسخگویی و تکریم ارباب رجوعپیگیری و اجرای مصوبات کمیته پشتیبانی مرکز

_همکاری با مرکز بهداشت استان در خصوص اسکان مهمانان نوروزی

نظارت و سرکشی به انبارهای مرکز و کنترل ورود و خروج کالا

- تنظیم قرارداد خودروهای استیجاری با توجه به مجوزهای صادره از مدیریت خدمات پشتیبانی با هماهنگی هسته گزینش دانشگاه

- نگهداری سوابق و پرونده‌های رانندگان خودروهای استیجاری و بخشنامه‌هانامه‌ها و کلیه موارد مرتبط

- پاسخگویی به سازمان‌های ذیربط و پرسنل در خصوص موارد مرتبط

- ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت امر و ارائه راهکارهای لازم در موارد لزوم جهت تسهیل در انجام امور مرتبط

- پاسخگویی به مقامات مافوق و ارائه نظرات مشورتی

- عضویت در کمیته بازگشایی مناقصاتپیشنهاداتتشویقات – امر به معروف و نهی از منکر- نقل و انتقالات

- برآورد و بررسی و تنظیم قرارداد حمل و دفن زباله های عفونی مراکز تحت پوشش با بخش خصوصی طبق جدول زمانبندی و عقد قراردا فی مابین

- همکاری تنگاتنگ با سایر واحدهای ستادی نظیر امور مالیکارگزینی و معاونت بهداشتی و ...

- تهیه و تنظیم برنامه کشیک نوروزی و انبارگردانی انبارهای پلاک‌خورملزومات و دارویی و صدور ابلاغ جهت افراد درگیر در این خصوص

- انجام کلیه مکاتبات اداری مرتبط با حوزه پشتیبانی و امضاء نامه های اداری

 - برگزاری جلسات فصلی مسئولین امور اداری واحدهای تابعه و توجیه آنان در خصوص آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها

  

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________