معرفی واحد آموزش کارکنان

 

 

---

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

 

ایمیل:

 

تلفن داخلی:

مریم  بگ علی
 
 
۲۳۸
   

 

 

 

 

معرفی اعضاء واحد :                                                            

مرضیه رحمتی نیک

مسئول وب آموزش کارکنان

ایمیل:

---

تلفن داخلی:                            ۲۲۳

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد آموزش کارکنان

 

- برنامه ریزی و هماهنگی اجرای دوره های آموزشی کلیه گروههای هدف تا پایان بهمن ماه هر سال

 

- هماهنگ کردن فعالیتهای مختلف آموزشی و نظارت بر آنها با همکاری و راهنمایی گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

 

- معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان بر اساس آخرین دستورالعمل

 

- بررسی و تایید امتیازات دوره های آموزشی شغلی و عمومی در خصوص ارتقاء شغلی کارکنان

 

- برنامه ریزی جهت تکمیل فرمهای ۲۶ و راهنمایی کلیه واحدها جهت تعریف دوره های آموزشی بر اساس عناوین نیازسنجی شده.

 

- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل کمیته آموزش و اعلام عناوین آموزشی تعریف شده و صورتجلسه به معاونتهای دانشگاه و مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی جهت دریافت تایید نهایی دوره ها

 

- برنامه ریزی تمام مراحل برگزاری آزمونهای حضوری و اجرای آزمون تعریف شده

 

- برنامه ریزی و اجرای دقیق ورود اطلاعات دوره های آموزشی در کلیه مراحل در برنامه وب آموزش کارکنان و دریافت مجوز برای کلیه گروههای هدف.

 

- تعامل مطلوب با کلیه واحدهای آموزش تابعه دانشگاه

 

- اطلاع رسانی کلیه بخشنامه های ارسالی از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و معاونتهای مربوطه

 

- ارائه ساعات آموزشی در خصوص ارزشیابی سالیانه.

 

- انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان ضمن خدمت

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________