معرفی واحد آمار

 

  ..

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی :

زهرا زینل زاده

 

ایمیل:

 

behdasht2-stat@sim.mui.ac.ir

تلفن داخلی:

 

۲۲۲

 

 

 

 

اعضای واحد:

نام و نام خانوادگی :

محبوبه صدیقی

ایمیل:

---

تلفن داخلی:

۲۵۹

-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :

---

ایمیل:

---

تلفن داخلی:

---

 

 

 

 

 

 

واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که مسئولیت جمع آوری ، کنترل و ثبت اطلاعات عملکردی و جمعیتی واحدهای تحت پوشش را بعهده دارد. ماموریتاین واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری بهنگام و دقیق و انعکاس آن به مدیریت و مسئولین واحدها جهت برنامه ریزیهای بهداشتی در راستای رسیدن به امر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی می باشد.

 تلفن واحدآمار:   ۳۶۶۱۴۱۱۷

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________