previous pauseresume بعدی

معرفی مرکز

 

معرفی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 شهرستان اصفهان مرکز استان اصفهان بوده ودر جنوب استان در ۳۲ درجه و۳۸ دقیقه پهنای شمالی و ۵۱ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقی نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد. این شهرستان از سوی شمال به شهرستانهای نائین و اردستان برخوار و میمه ، از سوی شرق به استان یزد ، ازسوی غرب به شهرستانها خمینی شهرو نجف آباد و ازجنوب به شهرستانهای مبارکه و شهرضا منتهی می گردد.

 در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی بدلیل وسعت و جمعیت زیاد شهرستان اصفهان ، و بمنظور بهبود پوشش خدمات ، دو مرکز بهداشت جهت شهرستان اصفهان تحت عنوان "مرکز بهداشت شماره یک اصفهان " و" مرکز بهداشت شماره دو اصفهان " تعریف گردیده است که محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان بصورت قراردادی بشرح زیر می باشد .

 

محدوده شهری:شامل مناطق شهری جنوب رودخانه زاینده رود تا مرزشهرستانهای فلاورجان و مبارکه و شهرضا و از میدان انقلا ب غرب خیابان چهارباغ - میدان شهداکاوه تا مرز شهرستان برخوار و میمه و از سمت غرب تا مرز شهرستان خمینی شهر

 

محدوده روستایی:شامل مناطق روستایی جنوب رودخانه زاینده رود تا مرزهای غربی استان های فار س و یزد

از نظر تقسیمات کشوری محدوده مرکز بهداشت شماره دواصفهان شامل ۶ شهر ، ۳ بخش ، و ۷ دهستان بشرح ذیل می باشد :

 

شهرها :

۱- اصفهان

 ۲– بهارستان

۳– نیک آباد

۴ – نصر آباد

۵ – محمد آباد

۶– حسن آباد

 

بخشها :

۱- مرکزی ( قسمتی از بخش )

۲– جرقویه علیا

۳– جرقویه سفلی

 

دهستانها :

۱- جرقویه سفلی

۲- جرقویه وسطی

۳-جرقویه علیا

۴- براآن جنوبی

۵- کرارج

۶ - رامشه

۷ – محمود آباد

 

جمعیت تحت پوشش

جمعیت تحت پوشش این مرکز بشرح ذیل می باشد :

 جمعیت شهری : ۱۰۲۲۹۹۰

 جمعیت روستایی : ۵۳۳۴۰ نفر

 جمعیت غیر ایرانی : ۳۳۸۷

 

واحد ها ی بهداشتی درمانی تحت پوشش

 

مراکز بهداشتی درمانی شهری

۲۸واحد

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

 ۶  واحد

پایگاه بداشتی

۲۷ واحد

خانه بهداشت

۳۶ واحد

تسهیلات زایمانی

 ۱  واحد

زایشگاه

 ۲  واحد

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________