معاونت پشتیبانی

 

معاون پشتیبانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان

نام و نام خانوادگی :

امیر حسین شیرانی

مسئولیت :

معاون پشتیبانی

مدرک تحصیلی :

دکتری

شماره تلفن :

...

پست الکترونیک:

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

___________________

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

ورود مدیر وب سایت