مسئول حراست

مسئول حراست

..

نام و نام خانوادگی :

ابوالفضل خوانساری

تحصیلات:

لیسانس روانشناسی

ایمیل

khansari.ali54@mail.com

 
پرسنل واحد :
 
خانم امیره صلبوخ
 
آقای اسماعیل قلانی

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________