شرح وظایف واحد مشارکت مردمی

* شرح وظیفه و گردشکار فعالیتهای واحد :

- احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- انجام هماهنگی های بین بخشی جهت جلب مشارکت فعال و سازنده مردم در ارایه خدمات بهداشتی درمانی

- برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز منتخب برای اجرای برنامه های مشارکت مردمی

- هماهنگی و برگزاری کمیته داوطلبین بهداشتی ستادی و بررسی عملکرد کمیته های بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی و تدوین فیدبکهای مورد نیاز

- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی واحد مشارکت مردمی در ابتدای هر سال

- هماهنگی و برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی و باز آموزی و شیوه های نوین آموزشی جهت پرسنل ، کارگاه آموزشی رابط مشاوره ، کارگاه آموزشی رابط مربی

- هماهنگی و برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب بهداشت

- گسترش برنامه رابطین بهداشتی و راه اندازی مراکز بهداشتی جدید در خصوص برنامه رابطین بهداشتی و جذب رابط در مناطق شهری و روستایی

- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و مقالات در زمینه مسائل بهداشتی مورد نیاز رابطین بهداشتی

- نظارت نسبت به اجرای صحیح برنامه رابطین بهداشتی در مراکز و پایگاههای شهری و مناطق روستایی

طبق چک لیستهای مربوطه و تنظیم فیدبک

- نظارت و پیگیری انجام ارزشیابی عملکرد رابطین بهداشتی از دیدگاه خانوارهای تحت پوشش

- بررسی شاخصهای بهداشتی خانوارهای دارای رابط در هر سال و تهیه نمودار و درصد و تهیه فیدبک مورد نیاز

- بررسی تجزیه و تحلیل فرمهای آماری فصلی رابطان بهداشتی و تنظیم فیدبک مورد نیاز

- شرکت در جلسات شوراها و کمیته های ستادی مرکز و کمیته بهداشتی بانوان و مرکز بهداشت استان

- اجرای فرآیند ارتقاء مستمر کیفیت

- نظارت بر اجرای طرحهای مداخله ای برای حل مشکل بهداشتی توسط داوطلبان بهداشتی به وسیله آموزش

- نظارت بر برنامه ریزی و تدوین طرح درس و برگزاری کلاسهای آموزشی رابطین بهداشتی

- هماهنگی برنامه ریزی برای بازدیدهای عملی ،‌فرهنگی ، زیارتی وارد و جهت رابطین بهداشتی فعال از اینجا در اول سطر نوشته شود همکاری در جمع آوری شاخص های بهداشتی خانوار دارای رابط و فاقد رابط از مراکز مجری  طرح رابط و تهیه درصد و نمودار و ارسال به مرکز بهداشت استان

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________