شرح وظایف واحد سلامت روان

 

شرح وظايف واحد سلامت روان :

۱-      تدوين برنامه عملياتي و اجرايي در طول سال   

۲-      طراحي برنامه ادغام در مراكز شهري و روستايي  

۳-      تدوين برنامه آموزشي دست اندركاران و متصديان برنامه  

۴-      پيش بيني و تنظيم كميته هاي بهداشت روان شهرستان  

۵-      هماهنگي برنامه با واحد هاي بهداشتي درماني

۶-      تنظيم برنامه و همسويي با مديريت استان و شهرستان

۷-      اجراي سياستهاي وزارت متبوع و تامين خواسته ها با توجه به پتانسيل هاي موجود

۸-      نظارت بر روند غربالگري و شناسايي بيماريهاي رواني در جمعيت تحت پوشش

۹-      نظارت بر حسن اجراي برنامه در مراكز بهداشتي درماني

۱۰-  شناسايي بحران ها و چالش هاي موجود تاثير گذار بر سلامت روان جامعه

۱۱-  برنامه ريزي و تامين نيازهاي برنامه (آموزش،كتب،فرمها،دارو ... )

۱۲-  پايش و نظارت و تكميل چك ليست برنامه

۱۳-  اجراي برنامه پيشگيري از بروز بيماري رواني و اولويت برنامه با آموزش، اطلاع رساني، حساسيت سازي و توجه مسئولين به برنامه

۱۴-  عضويت در انجمن روانشناسان كشور

۱۵-  آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي در اقشار جمعيت به ويژه دانش آموزان، خانواده ها، اصناف، كارمندان و ...

۱۶-  ترتيب همايش هاي علمي،بازآموزيها و جلسات آموزشي در مناطق مورد نياز

۱۷-  تدوين برنامه هاي مدون و باز آموزي پزشكان، كارشناسان، كاردانها، بهورزان، دانشجويان و پرسنل اداري و مالي و.

۱۸-  ارائه خدمات روانپزشكي و روانشناختي در كلينيك هاي مشاوره شهرستان

۱۹-  تهيه و تنظيم و ارسال آمار ماهانه،فصلي،سالانه برنامه به مديريت استان و شهرستان

۲۰-  ارسال فيد بك گزارشات بازديد هاي كارشناسي به مراكز تابعه

۲۱-  پيش بيني و برگزاري مناسبت هاي بهداشتي به ويژه برنامه هفته سلامت و هفته بهداشت روان

۲۲-  شركت در برنامه هاي آمارگيري و غربالگري و نظارت برنامه

۲۳-  همكاري در برنامه هاي برون بخشي و درون بخشي مرتبط با خدمات سلامت روان

۲۴-  ارجاع بيماران نيازمند به خدمات حمايتي،درماني،آموزشي

۲۵-  اجراي برنامه آموزشي ويژه رابطين مشاور و رابطين بهداشتي

۲۶-  برنامه ريزي و برگزاري نمايشگاه به مناسبت هاي مرتبط با برنامه سلامت روان

۲۷-  اجراي برنامه آموزشي ويژه زوجين و مشاوره هاي ازدواج

۲۸-  ساير امور مرتبط با برنامه هاي سلامت روان مركز

 

معرفي متصدي ارائه خدمات گوناگون واحد :  

فاطمه كفاشي : مسئول واحد

دكتر مينو هفت برادران : مسئول برنامه هاي آموزشي و پزشك سلامت روان مركز شهید فدایی 

دكتر شهرزاد خالقي : مسئول بازديد و نظارت منطقه روستايي و پزشك سلامت روان مركز سپاهانشهر

دكتر كتايون رحمتي : مسئول برنامه هاي آموزشي و پزشك سلامت روان مركز سپاهانشهر

دكتر حورا چيت ساز : مسئول برنامه هاي آموزشي و پزشك سلامت روان مركز قائدي

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________