شرح وظایف واحد بهداشت مدارس

شرح وظیفه و گردش کار فعالیت های واحد

 

۱- بررسی و برنامه ریزی تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت مدارس در غالب سیاستهای وزارتخانه

۲- نظارت بر کمیت خدمات ، برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

۳- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد در برنامه ها

۴- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط

۵- همکاری و هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش ، سازمانها ، نهادها در اجرای فعالیتهای بهداشت مدارس

۶- نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده بهداشت مدارس در مراکز و خانه های بهداشت

۷- تهیه و تدوین برنامه اجراییعملیاتی بهداشت مدارس شهرستان

۸- هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی در مدارس

۹- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسات شورا و کمیته بهداشت مدارس شهرستان

۱۰- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت اجرای معاینات غربالگری دانش آموزانواکسیناسیونپیگیری بیماریهای واگیر دار و .....در مدارس

۱۱- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و مقالات در زمینه مسائل بهداشتی دانش آموزان

۱۲- تهیه و تنظیم جدول برنامه ریزی زمان بندی بازدید از مرکز

۱۳- اجرای برنامه تغذیه سالم در مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان

۱۴- اجرای طرح برنامه مروج سلامت در مدارس

۱۵- هماهنگی در جهت ایجاد پایگاههای سلامت مدرسه در نواحی ۳ و ۵ آموزش و پرورش

۱۶- انجام معاینات غربالگری و پزشکی ۱۰۰٪ دانش اموزان بدو ورود مدارس و دانشجویان جدیدالورود دختر و پسر

۱۷- انجام معاینات دانشجویان جدیدالورود به حوزه های علمیه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________