شرح وظایف واحد امور آزمایشگاه ها

نمونه مسئولیت‌ها و وظیفه‌های مسئول واحد امور‌ آزمایشگاه‌ها

 

۱- احترام و پاسخ‌گویی شایسته به ارباب رجوع.

۲- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه‌های پژوهشی و تخصصی آزمایشگاهی.

۳- تقسیم وظایف، سرپرستی و هماهنگی در انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی.

۴- ارایه راهنمایی‌های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوطه.

۵- همکاری با سایر گروه‌های بهداشتی و درمانی در زمینه‌های مربوط.

۶- تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر آموزش کارشناسان و کاردان‌های واحد.

۷- نظارت مستمر بر آزمایشگاه‌های مراکز بهداشتی درمانی.

۸- تهیه و تنظیم مقاله‌های علمی و ارایه گزارش‌های قابل نشر.

۹- تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون وظایف محوله و ارایه آن به مسئولین مربوطه.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________