دریافت فایل واحدها

واحدهای بهداشتی

---------------------------

واحدهای پشتیبانی

-----------------------------

 گسترش

 

آموزش کارکنان

 

 آمار

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 امور دارویی

 

کارگزینی

 

 بهداشت حرفه ای

 

درآمد

 

 بهداشت محیط

 

---

سلامت خانواده

 

---

 

 مبارزه با بیماریها

 

---

 تغذیه

 

---

 بهداشت مدارس

 

---

مشارکت مردمی

 

---

آموزشگاه بهورزی

 

---

آموزش سلامت

 

---

سلامت روان

 

---

 پژوهش و توسعه

---

 

آزمایشگاه

 

---

خطر و بلایا---

 

---

 

 بهداشت دهان و دندان

 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________