برگزاری جلسه آموزشی تغذیه سالم

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شماره دواصفهان ، درروزدوشنبه چهارم دی ماه باهماهنگی مدیرمدرسه حضرت رقیه (ع)توسط خانم زمانی بهورز خانه بهداشت خارابرای پنجاه و هشت نفر ازدانش آموزان پسر ودختر مدرسه حضرت رقیه روستای خارا کلاس آموزشی برگزارشد.

دراین جلسه آموزشی خانم فاطمه زمانی بهورز خانه بهداشت خارا درباره تغذیه سالم، ویتامین ها، ریزمغذی ها و اهمیت آنها در رشد دانش آموزان مطالبی را آموزش داده و در پایان به سوالات دانش آموزان پاسخ های لازم داده شد.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________