previous pauseresume بعدی

بازدید وزارتی از واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز

در عصر روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه، توسط کارشناسان وزارت متبوع بازدیدی از واحد بهداشت محیط مرکز انجام شد. در این برنامه خانم دکتر ابوفاضلی رئیس مرکز، آقای مهندس بیگ لو کارشناس ستادی وزارتی، آقای میرجهانیان کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط و آقای مهندس مشایخ کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی، آقای مهندس طاهری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان و تعدادی از کارشناسان ستادی و محیطی حضور داشتند.

این بازدید به منظور نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان و همکاران در واحد بهداشت محیط شهرستان، کارها و اقدامات انجام شده توسط ایشان در مواجهه و پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا در سطح شهر، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، فروشگاهها و اماکن پرتردد انجام شد.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________