previous pauseresume بعدی

بازدید از مدارس روستای راشنان

 در روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه، خانم دکتر شفیعی، خانم مهندس حاجیان کارشناس بهداشت محیط و خانم صفدریان بهورز خانه بهداشت راشنان از مدرسه ابتدایی مختلط آن روستا بازدید کردند. در این برنامه رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی آموزش و چک لیست مربوطه کامل شد. تعداد  ۲۴۰نفر از مردم روستا مورد  تب سنجی قرار گرفتند.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________