previous pauseresume بعدی

بازدید از دبیرستان پسرانه شهید بهشتی برای بررسی پروتکل های بهداشتی

 در روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه، با هماهنگی قبلی خانم دکتر هفت برادران پزشک مرکز محمدآباد و خانم صفایی ناظر مرکز برای نظارت و بررسی پروتکل های بهداشتی از مدرسه پسرانه شهید بهشتی بازدید کردند. در این بازدید تمامی کلاسها بازدید شد و نکات لازم توسط خانم دکتر هفت برادران به دانش آموزان آموزش داده شد.

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________